Privacy verklaring - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Jij centraal staat bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.


Over Life Creations
www.life-creations.nl
life-creations.nl wordt beheerd door: Lucy Schaaphok​

Mijn contactgegevens zijn:
Lucy Schaaphok
de Tilbarten 91 in Goutum
KvK: 01107276


Bescherming Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Life Creations verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Adres
Website
IP-adres
BTW nummer
foto's (bij toestemming)


Met welk doel en op basis van welke grondslag Life Creations de persoonsgegevens verwerkt
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is vanwege een cursus of workshop die je volgt
  • Het geven van workshops of trainingen
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Het afhandelen van je betaling, zoals het sturen van een factuur
  • Het verwerken en versturen van bestellingen

 

 

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

 

  • Wanneer je de SoulCollage® training hebt gevolgd delen SoulCollage® INC en Lucy Schaaphok je persoonlijke gegevens voor onszelf, niet voor derden.
  • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd, de personal assistant, de webwinkel, de mailprovider

 

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Life Creations heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • SSL: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan 'https' en het groene hangslotje in de adresbalk (binnenkort geregeld).

 

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het eind van de maand verwijderd van onze server.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@lucyschaaphok.nl


Klachten
Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken laat het ons dan weten. Wij proberen er dan samen uit te komen Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens..
Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. We adviseren je dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om te zien of je de juiste versie hebt. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over jou wanneer je een account aanmaakt, koopt in de webshop, contact met ons opneemt en onze websites en sociale media gebruikt.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

Wij verzamelen en gebruiken uw informatie voor tal van redenen, verzenden van bestellingen, informeren na aanmelding voor een event, voor marketingdoeleinden

Nieuwsbrief aanmelden

Nieuwsbrief

Meld je aan! Boeiende artikelen en een gratis ebook.
Online trainingen

Online trainingen

Schrijf je nu in voor de online trainingen!
Lees mijn weblog

Lees mijn artikelen

Ik schrijf regelmatig nieuwe artikelen.